بازتاب پایان تحریم تسلیحاتی ایران در رسانه های جهان

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب بازتاب پایان تحریم تسلیحاتی ایران در رسانه های جهان مشاهده می کنید
تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافت که این موضوع بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های جهان داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم