بدهی‌های ترامپ ۲ برابر اعتراف خودش!

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب بدهی‌های ترامپ ۲ برابر اعتراف خودش! مشاهده می کنید
گمانه‌زنی‌ها در مورد هیچ زمینه‌ای از تجارت ترامپ بیش از گمانه‌زنی در مورد بدهی او نبوده است و حالا داده‌های جدید نشان می‌دهد که بدهی او خیلی بیشتر از میزانی است که خود او معترف است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم