الون ماسک از تراشه خوانش مغز رونمایی کرد

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب الون ماسک از تراشه خوانش مغز رونمایی کرد مشاهده می کنید

الون ماسک در یک مراسم آنلاین از تراشه جدید خوانش مغز متعلق به استارت آپ نورالینک رونمایی کرد که در بدن یک خوک نصب شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم