می‌توانیم به اندازه ایستگاه‌های مترو، کتابخانه داشته باشیم

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب می‌توانیم به اندازه ایستگاه‌های مترو، کتابخانه داشته باشیم مشاهده می کنید
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تیراژ چاپ کتاب به 500 جلد رسیده است، گفت: کتابخانه عمومی مترو تهران می تواند به اندازه همه ایستگاه ها باشد و ماهی یک کتابخانه در مترو افتتاح کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم