روایت رائفی‌پور از فتنه غذایی در ایران و خاورمیانه

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب روایت رائفی‌پور از فتنه غذایی در ایران و خاورمیانه مشاهده می کنید

علی اکبر رائفی‌پور در توئیتی از فتنه غذایی صهیونیست‌ها نوشت.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم