حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی طی ۵ ماه آینده

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی طی ۵ ماه آینده مشاهده می کنید
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به روند حذف دفترچه های بیمه درمانی گفت: امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه های درمانی اقداماتی انجام دهیم.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم