هشدار عضو کمیسیون اقتصادی:مردم با احتیاط وارد بورس شوند

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب هشدار عضو کمیسیون اقتصادی:مردم با احتیاط وارد بورس شوند مشاهده می کنید
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با توجه به تجربه تلخ سرمایه‌گذاری در موسسات اعتباری، به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مردم توصیه می‌کنم با احتیاط وارد بورس شوند.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم