امام جمعه شهرکرد: مسئله تحقیقات و تولیدات دانش بنیان باید در اولویت‌ قرار گیرد

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب امام جمعه شهرکرد: مسئله تحقیقات و تولیدات دانش بنیان باید در اولویت‌ قرار گیرد مشاهده می کنید
گروه استان‌ها ـ امام جمعه شهرکرد گفت: مسئله تحقیقات و تولیدات دانش بنیان و فراگیری در استان باید در اولویت‌ قرار گیرد و این موضوع، فراگیری و همکاری همگان را می‌طلبد.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم