از «دعوت دفتر كنفرانس پارلماني بين ‌المللي تجارت از ايران» تا «عزل شبانه سکاندار پولی ترکیه»

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب از «دعوت دفتر كنفرانس پارلماني بين ‌المللي تجارت از ايران» تا «عزل شبانه سکاندار پولی ترکیه» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی پانزدهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم