گزارش تسنیم از ستاد مبارزه با ویروس کرونا در دزفول| با کمبود تخت‌های نقاهتگاهی روبه‌رو نیستیم ‌

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب گزارش تسنیم از ستاد مبارزه با ویروس کرونا در دزفول| با کمبود تخت‌های نقاهتگاهی روبه‌رو نیستیم ‌ مشاهده می کنید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول،گفت: با کمبود تخت‌های نقاهتگاهی روبه‌رو نیستیم و اکنون 50 درصد از تخت های آماده در بیمارستان بزرگ دزفول خالی است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم