در سال 98، نرخ تورم کدام استان ها بالای 40 درصد ماند؟

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب در سال 98، نرخ تورم کدام استان ها بالای 40 درصد ماند؟ مشاهده می کنید
طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1398 مربوط به استان ایلام با نرخ تورم 42 درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با نرخ تورم 30.7 درصد بوده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 1398 ارزان ترین استان در مقایسه با سایر استان ها برای زندگی استان فارس و گران ترین استان برای زندگی استان ایلام بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم