چگونگی کاهش اثرات منفی ویروس کرونا از طریق بازار سرمایه

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب چگونگی کاهش اثرات منفی ویروس کرونا از طریق بازار سرمایه مشاهده می کنید
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که اوراق بهادار فاجعه‌آمیز ابزاری است که برای شرایط بحرانی و فاجعه آمیز مانند انتشار بیماری واگیردار منتشر می‌شود، گفت: این اوراق می‌تواند به کمک دولت‌ها آمده و اثرات منفی ویروس کرونا را کاهش دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم