به مقامات آمریکایی دستور داده‌اند با خبرنگاران ایرانی مصاحبه نکنند

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب به مقامات آمریکایی دستور داده‌اند با خبرنگاران ایرانی مصاحبه نکنند مشاهده می کنید
غرقی با بیان این نکته که رسانه‌های بین‌المللی تبلیغات بین‌المللی دارند و به برندهای مهم تبدیل شده‌اند، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که برند بین‌المللی رسانه‌های ما تقویت شود. متأسفانه در داخل کشور هیچ‌کس به این مسئله توجهی ندارد و گام چندان جدی هم نتوانسته‌ایم برداریم. البته بخش برون‌مرزی ما، پرس‌تی‌وی و العالم فرصت‌های خوبی در اختیارشان هست و حداقل در منطقه شناخته شده هستند، اما خبرگزاری‌ها را نمی‌شناسند.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم