گروه‌های جهادی آرزوی مادر گیلانی را برآورده کردند + فیلم

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب گروه‌های جهادی آرزوی مادر گیلانی را برآورده کردند + فیلم مشاهده می کنید
مادر گیلانی که خانه گلی‌اش فروریخته بود به‌همت گروه‌های جهادی خانه‌دار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم