نامه امیر کویت به پادشاه عربستان

در سایت میس دم mis-dam.ir مطلب نامه امیر کویت به پادشاه عربستان مشاهده می کنید

پادشاه عربستان نامه‌ای را از امیر کویت دریافت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت mis-dam میس دم