کد ره‌گیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله چیست؟


رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: کد رهگیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله صدور اعلامیه تأمین ارز مابه التفاوت مصوبه دولت است.

 کد رهگیری ، بانک مرکزی ، ارز دولتی

میس دم – به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل گمرک ایران، در رابطه با دریافت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه نامه نوشت و عنوان کرد: کد ره‌گیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله صدور اعلامیه تأمین ارز است و دریافت اطلاعات به منزله اخذ تعهد توسط بانک خواهد بود.

در این نامه که به آقای پناهی سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی زده شده آمده است: با عنایت به مصوبه هیأت وزیران در مورد اصلاح مفاد بند ۵ آن مبنی بر اخذ تعهد از واردکنندگان به منظور پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک ایران به عنوان مجوز ترخیص کالا توسط بانک‌های عامل اشعار می‌دارد، بر اساس فرآیند موجود اعلام کد رهگیری ۱۴ رقمی از سوی بانک مرکزی به گمرک ایران در سامانه جامع امور گمرکی از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات و رویت آن در پنجره واحد فرامرزی امور گمرکی به منزله صدور اعلامیه تأمین ارز می‌باشد، لذا دریافت اطلاعات مربوطه به کد ره‌گیری مورد اشاره در سامانه گمرک به منزله اخذ تعهدنامه موضوع مصوبه موردالاشاره فوق توسط بانک‌های عامل نیز خواهد بود./فارس