ايران خودرو تابع قوانين ابلاغي از سوي نهادهاي تصميم گير است


معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو:

معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو گفت: ايران خودرو خود را مكلف به اجراي قوانين و ضوابط ابلاغي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي داند.

ايران خودرو تابع قوانين ابلاغي از سوي نهادهاي تصميم گير است

میس دم –  مصطفي خان كرمي گفت: براساس تصميم وزيرصنعت، معدن و تجارت كه امروز ابلاغ شده، دعوتنامه هاي ارسالي به مشتريان براي پيش فروش هاي با موعد تحويل تا پايان دي ماه ابطال و دعوتنامه ها براساس قيمت هاي قبلي صادر خواهد شد. 

وي درعين حال تاكيد كرد: وجوه پرداختي  اضافی مشترياني كه با موعد تحويل قبل از اول بهمن ماه تكميل وجه كرده و يا خودروي خود را تحويل گرفته اند مسترد خواهد شد. 

خان كرمي در توضيح خبري كه به نقل از وي درباره افزايش ٣٠ درصدي قيمت ها منتشر شده نيز گفت: اطلاعاتي كه در اين مصاحبه بوده مربوط به هفته گذشته و قبل از ابلاغيه وزارت صنعت بوده است.

خان كرمي ضمن عذرخواهي از مشتريان بابت تاخير ناشي از شرايط تحميلي افزود: ايران خودرو جريمه و خسارت ديركرد را به مشتريان پرداخت و تمامي تعهدات ايجاد شده براي محصولات ايران خودرو را البته با تاخير اجرا خواهد كرد./ایکوپرس