تازه ترین قیمت آپارتمان نوساز در نقاط مختلف تهرانروزنامه اقتصاد جدول قیمت پیشنهادی مسکن در تهران را منتشر کرد.