معاون اسبق شركت دخانيات از اتهام مالی تبرئه شد!


ملك آسا در سال 1390 متهم شده بود با همكاري مديرعامل اسبق شركت دخانيات ايران اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كرده و در مراحل خريد و بازسازي آن، تخلفات مالي انجام داده است.

میس دم – با راي ديوان عالي كشور، كريم ملك آسا، معاون اسبق صنعتي و توليدي شركت دخانيات ايران از اتهام اختلاس مالي تبرئه شد.

ملك آسا در سال 1390 متهم شده بود با همكاري مديرعامل اسبق شركت دخانيات ايران اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كرده و در مراحل خريد و بازسازي آن، تخلفات مالي انجام داده است.

در همان سال، پرونده ای برای او در دادگستري كل استان تهران تشكيل شد و او به اتهام ارتكاب به تخلفات مالي تحت پيگرد قرار گرفت. اما در حالي كه هنوز رأي دادگاه قطعي نشده و در مرحله اعاده دادرسي بود، يكي از خبرگزاري هاي كشور اقدام به انتشار اين خبر كرد.

با این وجود، پس از آن كه در سال 97 و پس از قبولی اعاده دادرسی و صدور حکم برائت از سوی شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران برای وی از اتهام وارده ، خبرگزاري مذكور حاضر به انتشار خبر تبرئه كامل ملك آسا نشده و از آن طفره رفته است./انتخاب