نمره قبولی ایساکو در نوروز97


درگذشته فراوانی اتفاقاتی مانند دیر رسیدن امدادگران، بی تجربگی و در مسیر ماندن صاحبان خودرو،دریافت هزینه اضافی و حتی پاسخ ندادن به درخواست امداد، چهره این شرکت را نزد مشتریان مخدوش کرده بود.

نمره قبولی ایساکو در نوروز97

میس دم – تعطیلات نوروز امسال در شرایطی به پایان
رسید که به نظر می رسد طی آن، شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) توانست
پیشرفت قابل توجهی در ارائه خدمات داشته و سطح رضایتمندی مشتریان را افزایش دهد.

طبق آمارهای ارائه شده، ایساکو توانسته
در پارامترهایی مانند زمان رسیدن امدادگر، نحوه برخورد امدادگران و کیفیت خدمات،
ارتقا یافته و عملکرد قابل قبول تری را در مقایسه با تعطیلات سال های گذشته از خود
به جا بگذارد.

این ارتقای رضایتمندی در شرایطی رخ داده
که در گذشته گزارش های مختلفی مبنی بر نارضایتی مشتریان از امدادرسانی ایساکو طی
ایام تعطیلات نوروزی، منتشر می شد.

 به عنوان مثال، اتفاقاتی مانند دیر رسیدن
امدادگران، بی تجربگی و در مسیر ماندن صاحبان خودرو،دریافت هزینه اضافی و حتی پاسخ
ندادن به درخواست امداد، چهره این شرکت را نزد مشتریان مخدوش کرده بود. 

هرچند در
نوروز 97 نیز برخی مشکلات پابرجا بود و نمی توان گفت ایساکو تصویری ایده آل و عاری
از نارضایتی را از خود به جا گذاشته، با این حال ارتقای خدمت رسانی پیشرفت محسوسی
داشته است.

البته ازآنجاکه خدمت رسانی به مشتریان و
بهبود کیفیت خدمات، راهی بی پایان به شمار می رود، ایساکو نیز باید ضمن حفظ شرایط
فعلی (عقبگرد نکردن) از روش های نوین جهانی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بهره
بگیرد. 

پایین آوردن هرچه بیشتر میانگین زمان امداد در کنار پاسخگویی 100 درصدی به
تقاضای مشتریان و همچنین کنترل هزینه ها و قیمت خدمات، از جمله مسائلی است که
ایساکو باید توجهی ویژه تر به آنها داشته باشد تا بتواند سطح رضایتمندی عمومی را
بالاتر از اینها ببرد. 

امدادرسانی جاده ای، موضوعی بسیار با اهمیت در خدمات رسانی
به مشتریان محسوب می شود و کم و کاستی در این ماجرا می تواند به قیمت از بین رفتن
لذت سفر و حتی بروز حوادث جانی و مالی شود.