کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز


امروز هم در بازار خرید و فروش خودرو روند کاهش قیمت‌ها ادامه یافت.

میس دم – قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار امروز را در جدول زیر می بینید:

کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز

24آنلاین