پرسپولیسی ها در کنار خواننده معروف!


چند بازیکن پرسپولیس در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی باحامد همایون دیدار کردند.

پرسپولیسی ها در کنار خواننده معروف!

میس دم – چند بازیکن پرسپولیس در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی باحامد همایون دیدار کردند.

حسین ماهینی،کمال کامیابی نیا و فرشاد احمدزاده که در ویژه برنامه نوروزی “بهار نارنج” با اجرای احسان علیخانی حضور داشتند با حامد همایون خواننده مطرح این روزها دیدار  و گفت و گو کردند.