ستاره پرسپولیس برای ماندن شرط گذاشت!


بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیشنهاد خارجی دریافت کرده است.

میس دم – بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیشنهاد خارجی دریافت کرده است.

 وحید امیری در گفتگو با مسئولان باشگاه پرسپولیس اطمینان خاطره داده که به قطر نمی‌رود و در پرسپولیس می‌ماند به شرط آنکه پیشنهاد اروپایی نداشته باشد./برنا