مدل‌های آرایشی قدیمی که دوباره مد شدند


میس دم – ترجمه از پردیس بختیاری: همان طور که می ‌دانید دنیای مد چرخه خاص خود را دارد یعنی هر ترند و لباسی ابتدا مد می ‌شود، سپس از مد می ‌افتد و حدود یک نسل بعد دوباره به دنیای مد باز می‌ گردد. به عنوان مثال چیزهایی که زمان مادران ما مد بوده است اکنون در دوره ما نیز دوباره مد شده که به این فرآیند چرخه مد می ‌گویند. اگر دوست دارید بدانید مدهایی که امروزه متولد شده اند مربوط به چه دهه ای در گذشته هستند، در ادامه مطلب همراه مان باشید.

خط چشم دنباله دار

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

هدبند پهن

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

ابروهای پرپشت و پهن

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

رژ لب قرمز

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

موی بلوند

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل پیکسی مو

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

هدبند

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مژه های بلند

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

سایه چشم کشیده

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

فریم گربه ای عینک

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

چتری مو

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

سایه چشم پاستلی

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل موی باب راسی

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل موی تکه ای

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل موی گوجه ای

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

ابروهای طبیعی

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

ابروهای تیره، موهای روشن

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

رژ لب بی رنگ

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!

مدل‌های آرایشی که دوباره مد شدند!