سبد میوه ۳۰۰ هزار تومانی در تهران!


یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از یک سبد میوه نوشته است که این سبد میوه، شامل میوه‌های خاص است و قیمت آن نیز در تهران ۳۰۰ هرار تومان است.

سبد میوه ۳۰۰ هزار تومانی در تهران!

صبحانه