خودرو‌های وارداتی ۵۰۰ میلیونی را بشناسید!لیست برخی خودروهای 300 تا 500 میلیون تومانی را مشاهده می کنید.