با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟


یک دستگاه پژو ۳۰۱، در بازار با قیمت ۱۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

میس دم – لیست قیمت انواع خودرو داخلی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به شرح زیر است:

با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

باشگاه خبرنگاران