خانم بازیگر در اتاق گریم


دنیا مدنی بازیگر سریال رهایم نکن عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

دنیا مدنی بازیگر سریال رهایم نکن عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

میس دم – دنیا مدنی بازیگر سریال رهایم نکن با انتشار این عکس نوشت:

با تو شکستم

با تو گریستم

با تو عاشق شدم

با تو ترسیدم

با تو نفرت تجربه کردم

با تو یک جهان تاریک و تلخ دیدم

با تو فرناز شدم که دنیای دیگه تجربه کنم

دل تنگت خواهم شد

افکار