عکسی که «ملیکا شریفی نیا» از برادرش منتشر کرد!


ملیکا شریفی‌نیا با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

عکسی که «ملیکا شریفی نیا» از برادرش منتشر کرد

میس دم – ملیکا شریفی‌نیا با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

با منوچهر هادی عزیزدل و برادر جانم سامان صفاری عزیز که ظاهرا دل خیلیا رو برده… به خدا قابل‌تونو نداره راحت باشین بیاین ببرینش مام از دستش راحت شیم با این کاراش./افکار