خداحافظی «مهدی سلطانی» با هاشم خان دماوندی


مهدی سلطانی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

میس دم – مهدی سلطانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: سپاس از این همه لطف و مهربانی شما. مواظب خودتون باشید. #مهدی_سلطانی_سروستانی #هاشم_خان #هاشم_دماوندی

خداحافظی «مهدی سلطانی» با هاشم خان دماوندی

افکار