تصویری که نشان می‌دهد خاص پوشیدن رامین رضاییان ژنتیک است!


بازیکن تیم ملی فوتبال تصویری از پدر و عمویش منتشر کرد.

میس دم-  رامین رضاییان اصرار زیادی دارد که بگوید خاص است. این را هم در لباس پوشیدنش نشان داده، هم در مدل مویش و هم در صحبت هایش در برنامه بیست هجده و در پاسخ به سوالات عادل فردوسی پور. او که معمولا با لباس هایش خبرساز است این بار تصویری منتشر کرده از پدر و عمویش و لباس جدیدشان را به آنها تبریک گفته. تصویری که نشان می دهد اگر رامین با سلیقه خودش این لباس ها را برای پدر و عمویش سوغاتی نیاورده باشد، خاص و متفاوت پوشیدن در خاندان رضاییان موروثی است و او این ویژگی را به ارث برده است!/خبرورزشی

تصویری که نشان می‌دهد خاص پوشیدن رامین رضاییان ژنتیک است!