برای خرید واحد‌های ۵۰ متری چقدر سرمایه نیاز است؟


برای خرید آپارتمان ۵۰ متری با عمر ۱۴ ساله بنا در خیابان هنگام به سرمایه ۲۶۰ میلیون تومانی نیاز است

میس دم – برای خرید واحد‌های ۵۰ متری در شهر تهران با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی طبق جدول زیر از متری ۵ میلیون تومان تا بیش از ۱۵ میلیون تومان سرمایه نیاز است.

برای خرید واحد‌های ۵۰ متری چقدر سرمایه نیاز است؟