بدعهدی رنو، بی تدبیری خودروساز و سرگردانی مشتری


این روزها ثبت نام کنندگان محصولات رنو از هر فرصتی برای رساندن صدای اعتراض خود به خودروسازان و زوارت صنعت،معدن و تجارت استفاده می کنند و در این بین، بیشتر اعتراض ها متوجه گروه خودروسازی سایپا است.

بدعهدی رنو، بی تدبیری خودروساز و سرگردانی مشتری

میس دم – این روزها ثبت نام کنندگان محصولات رنو از هر فرصتی برای رساندن صدای اعتراض خود به خودروسازان و وزارت صنعت،معدن و تجارت استفاده می کنند و در این بین، بیشتر اعتراض ها متوجه گروه خودروسازی سایپا است.

رنو از ایران رفته و چندین هزار تعهد معوق را روی دوش خودروسازان کشور گذاشته و ازآنجاکه سایپایی ها تعداد بیشتری از محصولات این خودروساز فرانسوی را تولید می کردند، طبعا پیش فروش بیشتری نیز انجام داده و در کانون اعتراض ثبت نام کنندگان قرار گرفته اند. 

همین هفته گذشته بود که تعدادی از ثبت نام کنندگان محصولات رنو (تندر-90 و پارس تندر و ساندرو) خود را به نزدیکی های عوارضی تهران-قم رسانده و نمایشگاه خودرو پایتخت را به محلی برای اعتراض تبدیل کردند و اتفاقا حسابی هم در شبکه های اجتماعی و حتی رسانه های خارجی دیده شدند. 

حرف معترضان فقط یک چیز است؛ “خودرویمان را می خواهیم”. برای آنها مهم نیست که رنو بر خلاف تعهدات خود و از ترس تحریم های آمریکا، ایران را زودتر از آنچه تصور می شد ترک کرده و دست سایپا را در پوست گردو گذاشته است.

در اینکه سایپایی ها باید با دقت و آینده نگری بیشتری اقدام به پیش فروش محصولات رنو می کردند، شکی نیست، اما به نظر می رسد مشکل اصلی از سوی خودروساز فرانسوی است که بی برنامه و ناگهانی و در راستای تبعیت از تحریم ها، از ایران رفت. 

افکار عمومی احتمالا به خاطر دارد که مدیرعامل سابق رنو (کارلوس گوسن که هم اکنون به جرم فرار مالیاتی در زندان به سر می برد)، پس از خروج آمریکا از برجام وعده داد این خودروساز در ایران می ماند. 

اظهارنظر وی امیدواری زیادی را برای خودروسازان داخلی به خصوص سایپا مبنی بر تداوم همکاری با رنو فراهم آورد، با این حال وعده گوسن عملی نشد.

چندی پس از علام موضع وی، رنو در بیانیه ای اعلام کرد کرد به دلیل تحریم و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، توان ماندن در ایران را ندارد و قصد رفتن دارد. در نهایت نیز ارسال قطعات از سوی این خودروساز به صفر رسید تا سایپا بماند و کوهی از تعهدات معوق.

 ظاهرا سایپا به تنهایی 48 هزار تعهد معوق در مورد محصولات رنو دارد و این در حالی است که تنها 12 هزار دستگاه را می تواند تحویل دهد. بنابراین 36 هزار نفر از ثبت نام کنندگان محصولات رنو یا باید خودرو جایگزین بگیرند یا برای دریافت پول خود اقدام کنند.

مرور روند اتفاقات رخ داده نشان می دهد اگر سایپایی ها در پیش فروش محصولات رنو اغراق نمی کردند و خودروساز فرانسوی نیز به تعهدات خود حداقل درباره خودروهای پیش فروش شده پایبند می ماند، حالا این حجم از گرفتاری و سرگردانی نصیب سایپا و مشتریانش نمی شد.

به عبارت بهتر، اگرچه سایپا نیز در رخ دادن شرایط فعلی بی تقصیر نیست، اما مشکل اصلی را رنو با رفتن ناگهانی اش ایجاد کرد. این خودروساز در دور قبلی تحریم ها فعالیت خود را در ایران کاهش داد اما ارتباط با خودروسازان کشور را قطع نکرد، با این حال نتوانست یا شاید هم نخواست بار تحریم های جدید را به دوش بکشد و بی آنکه به تبعات رفتنش برای ایران خودرو و سایپا و هزاران مشتری فکر کند، چمدان هایش را بست و رفت.

در شرایط فعلی نیز دیگر امکان تامین قطعات محصولات رنو از خارج وجود ندارد و یا باید صبر کرد تا برجامی دیگر به امضا برسد و یا خودروسازان کشور به توان داخلی سازی تندر-90 و ساندرو دست پیدا کنند.

هرچه هست، با اعتراض و تجمع، اتفاق خاصی در تولید محصولات رنو رخ نخواهد داد، زیرا قطعه ای از خارج ارسال نمی شود و امکان داخلی سازی به این زودی ها نیز نیست.