ابراهیمی جواب افتخاری را نداد، اما خودش به شفر زنگ زد


امید ابراهیمی ۲ هفته تلفن مدیران استقلال را جواب نداد.

میس دم – این را خود افتخاری گفت و درست هم گفت اما شفر دوشنبه‌شب در برنامه ۲۰۱۸ گفت امید به من زنگ زد و خداحافظی کرد و جدایی او از استقلال با توجه به سن و سالش و رقم پیشنهادی تیم جدید منصفانه است!

البته شفر قبلاً گفته بود اگر امید ابراهیمی که فرمانده تیم ماست در استقلال نماند من هم نمی‌مانم! مربی آلمانی استقلال در مورد امید نورافکن هم مشابه همین حرف را زده بود./خبرورزشی