قهر بازیکن استقلال بخاطر شماره پیراهن!


بازیکن تیم فوتبال استقلال احتمالا به دلیل مسائل پیش آمده بر سر یک شماره پیراهن از این تیم جدا شود.

میس دم –  شنيده مى شود جابر انصارى بازیکن تیم فوتبال استقلال ظاهرا از اينكه باشگاه استقلال پيراهن شماره ١١ را به مرتضى تبريزی داده است ناراحت شده است با این حال يكى از مديران استقلال اين مساله را جدى ندانست.

اين مدير استقلالى گفت :انصارى از استقلال جدا مى شود و طرفين براى اين جدايى به توافق مى رسند./باشگاه خبرنگاران