روانشناسی پذیرایی از مهمان حلقه مفقوده تشریفات مجالس


گروه پذیرایی مشیری را می توان از نخستین پیشگامان جدی مهارت افزایی هایی دانست که تیم پرسنل مجموعه به طور پی در پی در معرض آن قرار می گیرند وبخشی از این مهارت افزایی ها ریشه در علم روانشناسی دارد.

تشریفات مشیری

میس دم – از زمانی که  نزدیک به هزار سال پیش، «عنصر المعالی» در کتاب «قابوس نامه» آداب پذیرایی از مهمان را به فرزند خود آموزش می داد تا زمان ما که اصول و متدهای پذیرایی به یکی از شاخه های پربرگ و بار آموزش های آکادمیک تبدیل شده است، همواره روانشناسی به عنوان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای یک پذیرایی خوب بوده است.

پذیرایی از مهمان و ایجاد فضایی مملو از آرامش و راحتی برای میهمانان؛مخصوصا اگر میهمانی در مقیاس بزرگ و رسمی در جریان باشد، در وهله اول نیازمند درک درستی از ماهیت درونی و روانشناختی مهمان دارد.

از این رو در آموزش های تئوریک و عملی که موسسات آموزشی مرتبط برگزار می کنند به دانش پژوهان و کارآموزان یادآوری می شود که درک درست از خلق و خو و کیفیت روانشناختی میهمان تا جایی که امکان پذیر باشد می تواند در ایجاد حس آرامش و خرسندی او بسیار تعیین کننده باشد.

جست وجوی کوتاهی در منابع آموزشی و حتی منابع عمومی مانند اینترنت نشان می دهد که شرکت ها و موسسات فعال در حوزه تشریفات مجالس و اداره کنندگان مراسم و مهمانی ها تا چه حد به این مساله بی توجه  هستند؛ تا جایی که یافتن حتی یک مقاله قابل تامل در این مورد خاص تقریبا غیر ممکن است.

خوش بختانه با وجود چنین کاستی هایی در کار پذیرایی به روش مدرن و متکی به علم روانشناسی، برخی از شرکت های جدی که دراین عرصه گام می زنند؛ از جمله تشریفات مشیری تلاش می کنند رویکرد جدی تری به آموزش مهارت ها و استایل های پذیرایی از منظر علم روانشناسی داشته باشند.

شیوه حرکت و گفتار، ترکیب ادبیات مناسب و گفتار متانی، با زبان بدنی مناسب و اثرگذار، به کارگیری المان ها و نشانه های آرامش بخش و چیدمانی که متکی بر دریافت ها و بررسی های روانشناختی باشد و ده ها مورد مشابه دیگر، مسائلی هستند که در فرایند پذیرایی از زاویه دید رواشناسی میهمان و میهمانی حایز اهمیت است.

تشریفات مشیری

شرکت تشریفات مشیری از جمله شرکت هایی است که با ترکیب الگوها و دستاوردهای بومی پذیرایی ایرانی که در کتاب ها ومتون قدیم و جدید فارسی مندرج است با دستاوردهای فرهنگ شفاهی و سنت رفتاری مردمان این مرز و بوم با متدها و روش های مدرن آموزش محور، در صدد ارائه روشی منحصر به فرد هستند.

این گروه در مسیر ارتقای کیفی سرویس ها و خدمات خود به مقوله روانشناسی به عنوان یک اصل اساسی توجه خاصی دارد و درآموزش های خود بر موارد فوق تاکید ویژه ای دارد.

انسان مجموعه ای از حس ها، دریافت های حسی از محیط و واکنش های غریضی و حتی غیر ارادی به محرک های پیرامون خود است که گردانندگان مراسم و میهمانی های سطح بالا با بهره مندی از دانش روانشناسی تلاش می کنند مجموعه دریافت ها و کنش ها و واکنش های میهمانان خود را به شکلی مدیریت نمایند که در نهایت با پایان مراسم حس خوبی از خرسندی و رضایت درضمیر مهیمانان و حاضرین در مراسم باقی بماند.

بدیهی است دست یافتن به این امر مهم درگرو ارتقای مهارت های گروه پذیرایی کننده است که ضمن آموزش های فنی در معرض تعالیمی قرار می گیرند که مبنای آن ها شناخت اصول و نشانگان روانشناسانه در جریان پذیرایی و رفتار مناسب به پیروی از این شناخت است.

گروه پذیرایی مشیری را می توان از نخستین پیشگامان جدی مهارت افزایی هایی دانست که تیم پرسنل مجموعه به طور پی در پی در معرض آن قرار می گیرند وبخشی از این مهارت افزایی ها ریشه در علم روانشناسی دارد.

برای یک نمونه محدود باید اشاره کرد که در اغلب موارد، مهمان هایی که وارد فضای سالن می شوند با محیط تازه خود ناآشنا بوده و به طور غریضی نسبت به آن واکنشی محتاطانه و کمی همراه با ناامنی دارند.

در این مقطع خاص که معمولا مربوط به دقایق اولیه شکل گیری مهمانی است الگوهای رفتاری و عملکردی تیم پذیرایی است که می تواند باتزریق عنصر آرامش و اطمینان به محیط اطراف، حس خرسندی و آرامش همراه با لذت را به مهمانان القا نماید.

چنین مهارتی نه تنها بسیار دشوار به دست می آید بلکه ترتیب دادن تیمی که حاوی این خصلت ها در آن واحد باشد نیز بسیار دشوار است.

این همان سیاست آموزشی خاصی است که در سالهای گذشته گروه مشیری را از دیگر همکاران و رقبای خود متمایز کرده و به اذعان میهمانانی که تجربه پذیرایی شدن از سوی این گروه را دارند این گروه را یک سرو گردن از دیگران برتر می نماید.