حضور بی ثمر برانکو در باشگاه پرسپولیس؛ خبری از تمدید قرارداد نشد


سرمربی کروات پرسپولیس امروز به باشگاه رفت اما ظاهرا برای ادامه همکاری هنوز توافقی صورت نگرفته است.

میس دم – در حالی که چند ماه پیش مدیران باشگاه پرسپولیس از تمدید دوساله قرارداد برانکو خبر دادند اما مشخص شد که تنها یک توافقنامه امضا شده و به طور رسمی قرارداد امضا نشده است.

مدیران پرسپولیس حالا می گویند که مشکلی وجود ندارد و بعد از اتمام بازی برگشت با الجزیره قرارداد برانکو تمدید می شود اما تجربه نشان می دهد چندان نباید به وعده مدیران در فوتبال ایران اعتماد کرد.

برانکو که ظاهرا هنوز مطالبات قبلی اش را نگرفته امروز به باشگاه رفت تا در خصوص وضعیت همکاری مذاکراتی انجام شود و در حالی که پیش بینی می شد خبر امضای قرارداد رسمی منتشر شود اتفاقی رخ نداد.

برانکو قرار است بعد از بازی با الجزیره تهران را ترک کند و به کرواسی برود و باید دید قبل از آن قرارداد را امضا می کند یا تا مدتی کار به اما و اگر کشیده می شود!/نامه