عکس یادگاری رضا گلزار با نوه امام خمینی


محمدرضا گلزار که به خانه نوه های امام خمینی رفته بودند عکس یادگاری را با نوه های امام خمینی انداخته اند که یکی از آن هارا مشاهده می کنید .

عکس یادگاری رضا گلزار با نوه امام خمینی

فردا