شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا اعلام شد


به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات شرکت سایپا میرساند، شرایط جدید فروش اقساطی محصولات سایپا از تاریخ دوشنبه 96/01/20 ساعت 10 صبح به شرح جدول ذیل جاری میگردد.

شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا اعلام شد

میس دم – به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات شرکت سایپا میرساند، شرایط جدید فروش اقساطی محصولات سایپا از تاریخ دوشنبه 96/01/20 ساعت 10 صبح به شرح جدول ذیل جاری میگردد.

شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا اعلام شد

ایران جیب