مجری مشهور در کنار دختر و دامادشعکسی از ایرج طهماسب به همراه دختر و دامادش را مشاهده می کنید.