استایل جدید مجری مشهور و پرحاشیهتصویری که “علی ضیا” ؛ مجری مشهور ایرانی، در صفحه شخصی خود منتشر کرده است را مشاهده می کنید.