تیپ گل گلی «جواد عزتی» سوژه شدحسن مصطفوى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: رفقاى جان.